Обществени поръчки

ПРОЦЕДУРИ ПО ЗОП

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково 2015/2016

Доставка и монтаж на девет броя неупотребявани автомата за платено паркиране за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково 2016/2017

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково 2017/2018

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково 2017/2018 2

Доставка на нетна активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор на координатор на балансираща група за нуждите на "Тролейбусен транспорт" ЕООД , гр. Хасково 2018/2019