Обществени поръчки

Доставка на нетна  активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор  на координатор на  балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2017/2018

pdfИзисквания за участие и изпълнение
docЗаповед
docЗаповед 2
docЗаповед 3
docОбява
docОбява за обществена поръчка
docПротокол
docДоговор

 

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ (включително)
Дата: 20.06.2017
Час: 16:00