Обществени поръчки

Доставка на нетна  активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор  на координатор на  балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2018/2019

pdfИзисквания за участие и изпълнение
pdfЗаповед за обществена поръчка
pdfЗаповед
pdfРазяснение
pdfОбява
pdfОбява 1

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ (включително)
Дата: 08.06.2018
Час: 16:00