Обществени поръчки

Доставка на нетна  активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор  на координатор на  балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2016/2017

pdfИзисквания за участие и изпълнение
docЗаповед за обществена поръчка
docПротокол
docЗаповед
docПисмо до спечелил
docОбява за обществена поръчка
docДОГОВОР ЕВН

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ (включително)
Дата: 07.06.2016
Час: 16:30