Обществени поръчки

Доставка на нетна  активна електрическа енергия за средно напрежение по свободно договорени цени и избор  на координатор на  балансираща група за нуждите на “Тролейбусен транспорт” ЕООД Хасково 2017/2018

pdfИзисквания за участие и изпълнение
docЗаповед за обществена поръчка
docЗаповед за прекратяване
docОбява за обществена поръчка

СРОК ЗА ПОДАВАНЕ НА ОФЕРТИТЕ (включително)
Дата: 05.06.2017
Час: 16:00